ANSATTE OG BEDRIFTER

Gjøvik skal være en næringsvennlig JA-kommune, sier kommuneplanen; En offensiv og positiv holdning til næringsutvikling og etablering av bedrifter og arbeidsplasser skal prege kommunens arbeid

          Jeg er veldig stolt av alle som jobber hardt for å tilby kundene sine den beste servicen og utvalget i sentrum. Jeg er stolt av samholdet vi har, og at vi fremsnakker hverandre. 

|   LONE ENGER, SØTE DRØMMER

” 

75

FÆRRE NYETABLERTE BEDRIFTER

I 2018 IFT.  2017

16,5%

ØKNING I ANSATTE I STATLIG SEKTOR

I 2018 IFT. 2017

"GJØVIK HAR MANGE

INTERESSANTE JOBBER"

6,0

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(OPP 0,1 POENG FRA 2017)

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS