ARRANGEMENT

Gjøvik har et stort og allsidig arrangementsmiljø, og med over 1000 årlige arrangement er det daglig muligheter for en god kulturopplevelse

”GJØVIK HAR ET ATTRAKTIVT KULTUR-

TILBUD MED PULS OG BYLIV”

6,1

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(ned 0,1 poeng fra 2017)

257

FLERE ARRANGEMENTER I

GJØVIK BY I 2018

2,9

ARRANGEMENT I GJENNOMSNITT

PER DAG I GJØVIK 2017

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS