Vibeke Askevold-1800px.jpg

VIBEKE ASKEVOLD, SENTERLEDER CC GJØVIK:

Vi vil se en stor endring fremover

Sysselsetting i Gjøvik i 2019

Sysselsetting_i_Gjøvik.png

2.796

ANSATTE I VAREHANDEL

(30 FLER ENN I 2018)

34,5%

AV BUTIKKENE PÅ CC GJØVIK

ER LOKALE BEDRIFTER

TILFREDSHET OG TILBUD

 

Butikkene i Gjøvik har generelt:

Butikker_i_Gjøvik.png

”BUTIKKENE I GJØVIK 

HAR GENERELT GODE TILBUD”

6,3

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(NED 0,4 POENG FRA 2018)

”BUTIKKENE I GJØVIK 

HAR GENERELT GOD SERVICE”

7,2

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(UENDRET FRA 2018)

 

HANDELSOMSETNING

GJØVIK KOMMUNE STÅR FOR

20%

AV VAREHANDELEN I OPPLAND

OMSETNINGEN PER INNBYGGER

I GJØVIK I 2019 VAR PÅ KR.

102.331

1MRD

OMSETNINGEN I DAGLIGVARE-

HANDELEN I GJØVIK I 2019

Vekst i perioden 2015-19

Omsetning MNOK eksil bensinstasjoner

Omsetning per innbygger

Varehandelsomsetningen i Gjøvik og Oppland etter bransje

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS