top of page
Byregnskapet 2021-4.jpg

"Det første året jeg kunne leve av musikken"

OMSETNINGEN PER INNBYGGER

I GJØVIK I 2020 VAR PÅ KR.

115.890

(OPP KR. 13.151 FRA 2019)

20.474

BOSATTE I GJØVIK BY I 2020

(nedgang på -115 bosatte fra 2019)

Byregnskapet 2021-1.jpg

BA-DESKEN
OM FOLKETS MENING:

"Tenk hva vi kunne ha gjort med litt god selvtillit!
Om ikke VI viser at vi har trua, kommer ikke andre til å ha det heller."
Byregnskapet 2021-9.jpg

25% oppgang i antall stolpejegere i 2020

Kjell Røyne troner på poengtoppen på Gjøvik. Hvordan ble han "bitt" av stolpene?

”JEG ER STOLT AV GJØVIK”

7,1

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(opp 0,1 poeng fra 2019)

Folk om tallene
Tallene 2020

OM BYREGNSKAPET

BYUTVIKLING > GJØVIK

Gjøvik skal utvikles til en mer attraktiv by; attraktiv å oppholde seg i og oppsøke og en god by og leve i.
Mjøsa, byliv, gode og sosiale møteplasser. Byen skal være tilgjengelig for alle; lett å besøke, både med sykkel og gåing og ha godt kollektivtilbud. 

 

Gjøvik har felles byutviklingssamarbeid med Byen vår Gjøvik, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å i fellesskap oppnå våre felles mål for Gjøvik. Det er en viktig erkjennelse at vi oppnår mer sammen enn hver for oss. 

HVORFOR BYREGNSKAP? 

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for framtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap. 

 

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

FOKUSOMRÅDE

Tallene i byregnskapet er hentet fra Gjøvik by (Gjøvik tettsted) med 20.474 innbyggere. 

Trivselsundersøkelser utført for BVG av Norstat er gjort på et representativt utvalg i Gjøvik by.

Innlandet_fylkeskommune_liggende_pos_RGB

KONTAKT OSS

Byen vår Gjøvik, Line Kildal: 

line@gjovikby.no

907 61 196

Gjøvik Kommune, Ragnhild Hoel:

ragnhild.hoel@gjovik.kommune.no

971 25 492

Takk - meldingen er sendt

contact
bottom of page