top of page

DU GJØR EN FORSKJELL!

Sjekk tallene for Byregnskapet 2019!

Nora Foss-1-1600px.jpg
Kari-3.jpeg
Vibeke Askevold-1800px.jpg
Ann-Catrin Wentzel-1800px.jpg
Ordfører_Torvild_Sveen-3.jpg
pilegrimsleden_hvit-02.png

45 km

PILGIMSLED VEDLIKEHOLDES 

I GJØVIK KOMMUNE

20.589

BOSATTE I GJØVIK

BY I 2019

(økning på 75 bosatte siden 2018)

Ordfører_Torvild_Sveen-3.jpg

ORDFØREREN:

"Hva er det vi kan lære av året som ligger bak oss og mulighetene det gir oss"

ÅRETS NYHETER:

Gjøvik Kommune sine målsetninger innenfor Samfunnsutvikling er målt
Byliv – nye tellere i Storgata og Strandgata
Folk om tallene

OM BYREGNSKAPET

BYUTVIKLING > GJØVIK

Gjøvik skal utvikles til en mer attraktiv by; attraktiv å oppholde seg i og oppsøke og en god by og leve i.
Mjøsa, byliv, gode og sosiale møteplasser. Byen skal være tilgjengelig for alle; lett å besøke, både med sykkel og gåing og ha godt kollektivtilbud. 

 

Gjøvik har felles byutviklingssamarbeid med Byen vår Gjøvik, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å i fellesskap oppnå våre felles mål for Gjøvik. Det er en viktig erkjennelse at vi oppnår mer sammen enn hver for oss. 

HVORFOR BYREGNSKAP? 

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for framtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap. 

 

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

FOKUSOMRÅDE

Tallene i byregnskapet er hentet fra Gjøvik by (Gjøvik tettsted) med 20.474 innbyggere. 

Trivselsundersøkelser utført for BVG av Norstat er gjort på et representativt utvalg i Gjøvik by.

Innlandet_fylkeskommune_liggende_pos_RGB

KONTAKT OSS

Byen vår Gjøvik, Line Kildal: 

line@gjovikby.no

907 61 196

Gjøvik Kommune, Ragnhild Hoel:

ragnhild.hoel@gjovik.kommune.no

971 25 492

Takk - meldingen er sendt

contact
bottom of page