top of page

Sjekk befolkningstallene for 2022

Hva vi syns om Gjøvik

Hva vi syns om Gjøvik.png
PST!
Du finner mere av folkets mening i hele Byregnskapet.

Se etter de røde tallene og figurene!

”JEG ER STOLT AV GJØVIK”

6,8

FOLKETS MENING PÅ

EN SKALA FRA 1 TIL 9

(ned 0,1 poeng fra 2021)

Ikoner_BVG_hvit-07.png

556.386

ANTALL GÅENDE PASSERINGER I STORGATA I 2022

DET ER ET SNITT PÅ:

1524 HVER DAG

432.907

ANTALL GÅENDE PASSERINGER I STRANDDGATA I 2022

Folkets mening 2022
Holding Hands

Antall vielser i Gjøvik

Vielser i Gjøvik.png

Hvor mange ganger i uken reiser du til Gjøvik by for å:

Ukentlige reiser.png
Gjøviksommer 2021 web - 5 - Foto Øyvind S Endal.jpg
ikon_byregnskapet-barnehage.png

96%

BARNEHAGEDEKNING I GJØVIK BY I 2022

(nedgang med 1% fra 2021)

ikon_byregnskapet-barnehage.png

10

BARN I GJØVIK BY FIKK IKKE BARNEHAGEPLASS I 2022

Barn med barnehageplass

Barnehageplass.png
Barnehage 2022

Barnehagedekning

Barnehagedekning.png
Kråkjordet barnehage-1-800px.jpg
ikon_byregnskapet-bibliotek.png

5 %

 FLERE BESØKENDE

I 2022 ENN 2021

Bibliotek

Antall besøkende på biblioteket var 95.259, en økning på 5% fra 2021 til 2022. Antall virtuelle besøk var 34.090.

 

Totalt utlån alle medier har gått ned med 11,7% % fra 2021 til 2022, med totalt utlån av alle medier; 66.628 stk.

 

Utvalget på biblioteket for alle medier totalt er i 2022 styrket med 4,5%.

 

Biblioteket hadde 190 arrangement i 2022, en økning på hele 29,3% fra 2021 til 2022!

Antall bøker

Antall bøker.png
Unike lånere.png

Antall unike lånere

Bibliotek 2022
Biblioteket gjengen-1-800px.jpg

Utlån

Utlån.png

Fastlegeordningen

Fastlegeordning.png
ikon_byregnskapet-lege.png

20%

PASIENTER PÅ LISTE MED VIKARLEGE I GJØVIK KOMMUNE i 2022

ikon_byregnskapet-lege.png

31

FASTLEGEHJEMLER

I GJØVIK KOMMUNE

(uendret fra 2021)

Fastlegeordning 2022
bottom of page