top of page
Janka Stensvold Henriksen.jpg

JANKA STENSVOLD HENRIKSEN, KLIMARÅDGIVER I GJØVIK KOMMUNE :

"Klimagassutslipp i Gjøvik: 4% lavere enn resten av landet "

Miljøfyrtårn

Utslipp

wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger.png

46

ANTALL MILJØFYRTÅRNBEDRIFTER I GJØVIK I 2022. 3 FLERE ENN I 2021. 

Dette viser at næringslivet i Gjøvik er med på det grønne skiftet.

Miljøfyrtårnbedrifter

Miljøfyrtårn bedrifter.png

Utslipp

Veitrafikk, jordbruk og avfall og avløp er de tre største utslippssektorene i Gjøvik kommune. Til sammen utgjør de 88 % av de direkte utslippene i kommunen. Utslippene innenfor veitrafikk og avfall og avløp har gått ned siden 2009 mens utslippene fra jordbruket har ligget relativt stabilt. 

Sektorfordelte utslipp i Gjøvik kommune 2020

Sektorfordelt utslipp.png

Utslipp fra veitrafikk fordelt på type kjøretøy (2020)

Utslipp kjøretøy.png
Smoke

15%

REDUSERING AV UTSLIPP I GJØVIK KOMMUNE SIDEN 2009

Nedgangen skyldes hovedsakelig innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel, samt nasjonalt forbud mot oljefyring. Forbedret opptak av klimagasser ved kommunens avfallsdeponier er også med på å redusere utslippene de siste årene. 

Utslipp i Gjøvik kommune

Utslipp i Gjøvik.png

Ditt klimafotavtrykk

"I GJØVIK PRIORITERES HENSYNET TIL MILJØET STERKT"

miljø-01.png

5,9

 

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(uendret fra 2021)

Klimafotavtrykk

Gj. fotavtrykk pr. innbygger.png

Sjekk ditt eget klimafotavtrykk

Folkets fotavtrykk er et forbruksbasert klimaregnskap som viser det gjennomsnittelige fotavtrykket per innbygger i valgte område. Sjekk selv:

Registrerte personbiler i Gjøvik fordelt på drivstoff

Biler fordelt på drivstoff.png

Antall El-biler i Gjøvik 

Antall El-biler i Gjøvik.png
El-bil-28.png

29%

ØKNING I ANTALL EL-BILER I GJØVIK FRA 2021

Bysykkel og sparkesykkel i Gjøvik 2022

Sykler i Gjøvik.png
Henrik Brennhaugen Jacobsen og Henriette Sandstå med elektrisk bysykkel-1-1200px.jpg
"Delemobilitet er med på å redusere utslippene fra veitrafikk og skaper en mer urban by for både innbyggere og tilreisende" 

|   HENRIETTE SANDSTÅ, KLIMA- OG MILJØRÅDGIVER I GJØVIK KOMMUNE

bottom of page