top of page
Byregnskapet 2021-9.jpg

KJELL RØINE, AKTIV STOLPEJEGER:

"Hyggelig å treffe folk på rare steder"

IDRETT

Idrett
SveinRiste_GjøvikTotenLangrenn.jpeg

Medlemmer idrettslag

Antall medlemmer.png
ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

"DET LIGGER GODT TIL RETTE FOR EN AKTIV FRITID I GJØVIK INNEN IDRETT"

7,7

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(opp 0,3 poeng fra 2019)

ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

9.881

ANTALL MEDLEMMER REGISTRERT

I IDRETTSLAG I GJØVIK BY

Antall idrettslag

Antall Idrettslag.png

Gjøvik kommune står for det meste av løypekjøring, ellers er mange idrettslag flinke – både med egne lysløyper, egne skiløyper og supplerende kjøring i løyper der vi bare kjører en gang i uka. 

|   LEDER I BYMILJØ, HALVOR BJAALAND

skiløper-01.png

334 KM

OPPKJØRTE LØYPER I GJØVIK BY

Gjøvik stadion-1-1600px.jpg

KULTUR

Kultur
ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

"DET LIGGER GODT TIL RETTE FOR EN AKTIV FRITID I GJØVIK INNEN KULTUR"

6,8

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(uendret fra 2019)

Elever ved kulturskolen

Elever kulturskolen.png
ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

527

ELEVER VED KULTURSKOLEN I 2020

(27 FLERE ENN I 2019)

"Kulturarbeiderne la ikke ned arbeidet men, snarere tvert om, gav oss spesielt en flott sommer med mange magiske opplevelser.
TUSEN TAKK til dere som har stått på!"
|   ANNA THORUD HAMMER, KULTURSJEF
Anna Thorud Hammer-2.jpg

FRITID

Fritid
ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

4600

UTSTYRSENHETER LÅNT UT

TIL 500 BRUKERE I 2020

BUA – Barn-Unge-Aktivitet 

BUA ble startet opp i 2018 og eies og drives av Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun SA. Utstyret er i hovedsak kjøpt inn nytt med midler Gjøvik Kommune har avsatt. I tillegg støttes BUA av stiftelser eller offentlige tilskuddsordninger og noe utstyr er donasjoner fra privatpersoner. I løpet av 2020 hadde BUA Gjøvik lånt ut over 4600 utstyrsenheter til ca. 500 brukere, og etterspørselen er økende. 

Truger skøyter fatbike.png
Pilgrimsleden Gjøvik Foto:Øyvind Stand E
pilegrimsleden_hvit-02.png

45 km

PILEGRIMSLED VEDLIKEHOLDES AV

GJØVIK KOMMUNE

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden gjennom Gjøvik strekker seg fra grensen mot Østre Toten i sør til grensen mot Lillehammer i nord. Leden går på høydedrag og lier med god kontakt med Mjøsa i en lengde av 45 km. Pilegrimsleden går på stier, gamle vegar og nyere veger.

Gjøvik kommune vedlikeholder selve leden mens foreningen Gjøvik Y’s Mens Club står for skilting og merking.

Fritid

Fritid.png
Byregnskapet 2021-8.jpg

Stolpejakten

– få folk i Norge mer fysisk aktive.

 

Stolpejakten startet på Gjøvik i 2013. Vi ønsket å lage et gratis fysisk lavterskel-tilbud og å ufarliggjøre bruk av kart. I tillegg ville vi nyttiggjøre oss av moderne teknologi.

 

Stolpejakten er tilpasset de med funksjonshemminger. 50% av stolpeplasseringene skal kunne nås med rullestol (50% grønne, 25% blå og 25% røde og svarte).

 

Det skal være enkelt å komme i gang. Man kan starte hjemmefra. Dessuten blir man kjent i egen kommune.

25%

FLERE STOLPEJEGERE 2020

bottom of page