top of page
Gjøvik gård høst-5-1600px.jpg

AINA KRISTIANSEN:

God luftkvalitet er viktig for bymiljøet

Årsgjennomsnitt svevestøv

Årsgjennomsnitt svevestøv.png

16

ANTALL DAGER MED MER ENN 50 MIKROGRAM SVEVESTØV PER KUBIKKMETER

god klaring

TIL GRENSEVERDIENE FOR
SVEVESTØV OG NO2 I 2020

Antall dager med mer enn:

Antall ganger over - svevestøv.png
GjovikNatt_BeckBack.jpg
bottom of page