top of page

Blir best på å møte fremtidens kunder

Til tross for innbyggernes lojalitet til egen by og deres bevisste valg gjennom pandemien, er handelsbransjen svært hardt rammet av pandemien. Dette gjøres det noe med.

Kundens handelsmønstre er i endring, og pandemien gjorde at endringene gikk mye fortere enn forventet. Handelsbransjen er den nest største bransjen i Gjøvik og sysselsetter 1.990 personer. Det er svært viktig å bevare næringslivet og disse arbeidsplassene.


Samarbeid om kompetanseheving

Fagskolen Innlandet, Byen vår Gjøvik og Innlandet Fylkeskommune har igangsatt kompetansehevingsprogrammet «Bedriftsintern opplæring» for handel og service-bransjen.


Deltakerne på kurset er fornøyde og kan så langt fortelle om et hardt kursløp og mye læring. Studiet skal gi ansatte i handelsnæringen i Gjøvik økt kompetanse om omstillingsprosessene handelsnæringen nå må gjennomføre og som konsekvens gi handelsnæringen større konkurransekraft i et marked som er i svært rask endring. Dette vil gi handelstanden i Gjøvik bærekraftig kompetanse og bidra til å bevare arbeidsplassene som er så viktig for byen vår.

Dette lærer de

Gjennom dette studiet vil byen få styrket kompetansen hos de ansatte i handelsstanden. De ansatte vil få økt kunnskap om forbrukernes nye handelsmønstre, om digitale handelskanaler og fremtidige, sømløse logistikkløsninger. Studiet organiseres og gjennomføres hos Fagskolen Innlandet og gir formell studiekompetanse.

Modulene:

  • MODUL 1 - DIGITAL MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

  • MODUL 2 - ØKONOMI OG LEDELSE I HANDEL OG SERVICE

  • MODUL 3 - LOGISTIKK I HANDEL OG SERVICE 
 

21 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page