top of page

Det skapes jobber som aldri før

Økt sjøltilit og sterk kompetanseutvikling er viktige stikkord for de særs gode tallene for næringsutvikling i Gjøvik siste året.

AV: AVTROPPENDE KOMMUNALSJEF FOR SAMFUNNSUTVIKLING, PER ANTHONY ROGNERUD


På tross av to år med pandemi skapes det jobber som aldri før i Gjøvik. Antall arbeidsforhold ved et årsskifte har aldri tidligere vært høyere i vår kommune! En økning fra året før på 529 til 18 666 lar seg absolutt høre, nesten 400 av disse i privat sektor. Stor optimisme og kreativitet i næringslivet medvirker altså sterkt her. Selv om noen bransjer sliter, er det andre som fått økt omsetning og nytt marked og benyttet denne muligheten aktivt.


Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Per Anthony Rognerud
Hele 424 nye bedrifter så dagens lys i 2021, - det er nesten 30 % mer enn i 2020

Etter ett år med pandemi startet en opptur uten sidestykke mht. etablererlyst, vilje og evne i Gjøvik. Hele 424 nye bedrifter så dagens lys i 2021, - det er nesten 30 % mer enn i 2020. Og antall virksomheter har økt med over 300 de siste tre år. Sentrale stikkord her er økt sjøltillit og sterk kompetanseutvikling og det er virkelig god grunn til å være stolt over gründerne på Gjøvik!
 
 

48 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page