top of page

Flere studenter søker Høyskolen for yrkesfag (HØYF)

Høyskolen for yrkesfag AS (HØFY) ble stiftet 8. desember 2015 av seks fylkeskommuner på Østlandet, og er nå eiet av de tre fylkeskommunene Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark. HØFY tilbyr bachelorutdanning i byggeplassledelse, og hadde 125 studenter høsten 2022.


Rektor og daglig leder Inge Myklebust

Bakgrunnen for etableringen av høyskolen var et ønske fra eierfylkene om å styrke den yrkesfaglige utdanningen ved å åpne en reell vei fra yrkesfag i videregående opplæring via fagskole inn i en akademisk utdanning. Fylkeskommunene ønsket i tråd med de siste års satsning på høyere yrkesfaglig utdanning at det faglige nivået i fagskoleutdanningen i større grad skulle anerkjennes, og at det burde etableres en mer sømløs overgang til videre studier på høgskolenivå. Gjennom dagens bachelor i byggeplassledelse gir Høyskolen for yrkesfag byggebransjen kvalifisert og etterspurt kompetanse, og legger til rette for overgang fra fagskole til høyskolestudier. Høyskolen arbeider aktivt med å utvikle studietilbud innenfor flere fagområder.


HØFY er en relativt ny høyskole, og tallene reflekterer dette. Høyskolen har siden starten i oktober 2019 hatt et jevnt økende studenttall. Fra høsten 2021 har høyskolen også tilbudt undervisning i Porsgrunn, i tilknytning til Fagskolen Vestfold og Telemark sine lokaler. Fra 2023 tilbyr vi også samlinger i Kongsberg og Fredrikstad, i samarbeid med Fagskolen i Viken.


2019

2020

2021

2022

Antall studenter Gjøvik

21

67

91

96

Antall studenter samlingssted Porsgrunn

14

29

Antall studenter totalt

21

67

105

125

Antall heltidsekvivalenter

11

37

66

74


Studentenes gjennomsnittsalder er 36 år, og de aller fleste har fagskoleutdanning og/eller lang relevant arbeidserfaring fra tidligere. Alle studenter går samlingsbasert deltidstilbud og tar utdanning ved siden av jobb. Høsten 2022 har totalt 45 kandidater avlagt sine bacheloroppgaver, med gode resultater. Studentene har gjennom evalueringer gitt gjennomgående positiv vurdering av studiets innhold og organisering.


HØFY jobber for å kunne tilby flere bachelorutdanninger de nærmeste årene, primært innenfor bygg og eiendom, eiendomstakst og vann og avløp. Med utvidelse av studieporteføljen og studiesteder, vil HØFY i løpet av få år kunne få flere hundre studenter. Ambisjonen er å nå 500 studenter i 2027. Studiene ved HØFY vil være tilrettelagt for overgang fra fagskole, og vil tilbys i en form og organisering som gjør det mulig å kombinere studier og jobb.
 SJEKK TALLENE FOR STUDENTER I GJØVIK!


 

20 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page