top of page

– Gjøvik er en kunnskapsby


Varaordfører Anne Bjertnæs mener det gode samarbeidet som studentene i Gjøvik har med næringsliv, kommune, og organisasjoner er gull verdt for begge parter.


Som leder av studentrådet på Gjøvik har jeg gleden av og med jevne mellomrom møte både studenter og ledelse ved NTNU og Fagskolen Innlandet. I rekken av mange møter jeg som politiker deltar på, er disse møtene blant de mest givende. Ikke fordi vi nødvendigvis vedtar en rekke viktige saker, men fordi denne miksen av møtedeltakere gjennom sine ulike betraktninger fra ulike ståsted alltid gir mye inspirasjon.


Og inspirasjon trenger vi, ikke bare som politikere, men som mennesker og samfunn for å vokse og utvikle oss. Vi er derfor veldig heldige som har både NTNU og Fagskolen lokalisert hos oss. I 2019 var det totalt 4690 studenter på de to utdanningsinstitusjonene på Campus Kallerud. Det er 4690 unge, nysgjerrige, vitebegjærlige og engasjerte mennesker som bor og studerer i vår kommune. Denne kilden til inspirasjon, innovasjon og utvikling må vi som kommune, næringsliv og samfunn vite å oppsøke og invitere inn til oss.


Det er 4690 unge, nysgjerrige, vitebegjærlige og engasjerte mennesker som bor og studerer i vår kommune. Denne kilden til inspirasjon, innovasjon og utvikling må vi som kommune, næringsliv og samfunn vite å oppsøke og invitere inn til oss.


Gjennom å samarbeide med næringsliv, kommune og organisasjoner om oppgaver og praksisplasser blir studentene kjent med mulighetene denne kommunen kan tilby. Ikke bare med tanke på jobb og karrieremuligheter, men de vil også bli kjent med mennesker og nettverk som gjør det lettere å bestemme seg for å etablere seg i vår kommune også etter endt studietid.


På samme måte vil de organisasjonene som tar studentene inn på denne måten ikke bare gi tilgang på nytenking og utviklingsmuligheter, de vil også få tilgang på mulige nye kollegaer til sin arbeidsplass og få ta del i et miljø med nysgjerrighet og innovasjonskraft.

Jeg håper også at vi som samfunn og by også fremover evner å ta i bruk den kraften en stor gruppe studenter i vår kommune innebærer. At de gis jobbmuligheter, at de ønskes velkommen til deltakelse i frivilligheten, i kulturlivet og i nabolagsdugnaden. Bare ved å omgås, inkludere, være nysgjerrige på hverandre og bli kjent med hverandre vil vi i få full uttelling av å ha nærmere 5000 studenter i vår by.


Jeg gleder meg over den flotte utviklingen vi har sett de senere årene. Gjøvik har tatt en solid posisjon i nasjonen som en kunnskapsby med anerkjente fagmiljøer på flere områder. På Gjøvik utvikles det ny teknologi, det utvikles kunnskap og forståelse for betydningen av informasjonssikkerhet, helsetjenesten utvikles gjennom helseutdanninger og helseteknologi, det utdannes og videreutdannes yrkesutøverne i bygg og anlegg og for første gang blir det tilbud om yrkesbachlor i Norge. Dette er bare noen eksempler på noen av områdene NTNU og Fagskolen tilbyr og utvikler kunnskap på. Og med den forsknings- og utviklingsaktiviteten disse fagmiljøene bidrar med er jeg trygg på at vi enda bare har sett begynnelsen. Jeg gleder meg til fortsettelsen.


Anne Bjertnæs (H), varaordfører Gjøvik


 


 


28 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page