top of page

Gjøvik i riktig retning


Per A. Rognerud, kommunalsjef for samfunnsutvikling

Per Anthony Rognerud er kommunalsjef for samfunnsutvikling. Her er hans kommentarer på målene kommunen har innen samfunnsutvikling:

- Antall som er registrert som frivillige ved Gjøvik Frivilligsentral økte betydelig under pandemien, dvs. fra 216 til 299! Vi håper dette fortsetter også etter pandemien!

Kommunen satser ellers stadig mer aktivt for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser, og i koronaåret 2020 med stor arbeidsledighet og mange bedrifter som sliter med omsetningsnedgang og økonomisk negative resultater, kom Gjøvik med en av landets aller første tiltakspakke for korona. Pakkens verdi i kroner ble beregnet til ca. 120 mill. Målet var å stimulere til økt aktivitet og mer byliv, inklusive byforskjønnelse.


Befolkningsnedgang

I 2020 som i 2019 opplever vi en liten befolkningsnedgang. Nå settes alle kluter inn for at Gjøvik skal bli en by folk higer etter å flytte til og bo i. Og det er aldri tidligere regulert så mange leiligheter i Gjøvik som i 2020. Nå iverksettes salg og bygging av mange hundre nye boenheter i Gjøvik sør og i sentrum. Jeg setter mitt håp i at det vil gi uttelling på tilflyttingsstatistikken når disse blir fylt med nye boligeiere!


- Samtidig må vi gjøre Gjøvik mere attraktiv som kultur- og musikkby, universitetssby og næringslivsby, sier Rognerud.

I 2021 etableres Musikk i Innlandet sin virksomhet med hovedsete i Gjøvik, det ansettes studiebypådriver og det er inngått universitetskommuneavtale med NTNU.Slagplan for å gjøre Gjøvik mer fristende


Kommunen har flere mål som skal gjøre Gjøvik enda mer attraktivt i fremtiden. Blant annet kan vi nevne:

  • Gjøvik kommune skal tilrettelegge gode rammevilkår for breddeidrett og bidra til mulighet for å drive toppidrett i Gjøvik.

  • Gjøvik kommune skal legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser og flere bedrifter.

  • Gjøvik skal drive en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse!

Les mer om målene innen samfunnsutvikling her.
Hva vil målene for samfunnsutvikling gjøre med livet i byen?


- Flere innbyggere som bor i byen, flere studenter som blir boende etter endt skolegang og flere nye bærekraftige arbeidsplasser vil bidra til å løfte Gjøviks attraktivitet og omdømme som den trivelige, levende og mangfoldige universitetsbyen ved Mjøsa, mener Rognerud. Han avslutter:


- Når det blir flere som framsnakker byen og alt det positive som skjer her, bidrar det til økt stolthet, engasjement og begeistring hos innbyggere og ansatte i både privat og offentlig sektor. Og det er sjølforsterkende!

 

 

66 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page