top of page

Gjøvik kan ta en nasjonal rolle

Ordfører Torvild Sveen i Gjøvik kommune om utviklingen av Gjøvik som universitetskommune og medisinutdanning.


Ordfører i Gjøvik kommune, Torvild Sveen

Ønsker medisinutdanning til NTNU Gjøvik

Det siste året har det vært lagt ned en betydelig innsats for å få Gjøvik på listen over de studiestedene som skal utdanne leger her til lands. Dette henger sammen med etableringen av Mjøssykehuset, som vil være en motor i dette arbeidet. Vi mener NTNU har en god desentraliseringsmodell som gjør at medisinstudentene fullfører de fire siste årene av sin utdanning på studiestedet. Det gir oss en mulighet til å rekruttere mange av dem!


Jeg mener Gjøvik kan bli en sterkere nasjonal aktør på mange områder. Den sterke merkevaren som NTNU er, gjør oss også i stand til å bli en tydelig aktør på utdanningsfeltet.

Gjøvik er i dag Innlandets utdanningshovedstad og har svært mange tilbud innen utdanning og helsesektoren. Ved sykehuset har vi i dag en av landets største AMK-sentraler. I samme bygningsmasse er det lokalisert en ambulansestasjon og en stor interkommunal legevaktssentral. Litt utenfor har vi også Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) som er et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. Videre har NTNU bachelorutdanning innen ambulansefag (paramedisin) og videreutdanning i nasjonal paramedic.Et svært viktig arbeid framover blir å sikre stor og god aktivitet i sykehuslokalene som står ledige etter realiseringen av Mjøssykehuset. Her på Gjøvik har vi alle forutsetninger for å kunne etablere et nasjonalt forsknings- og utviklingssenter for kommunehelsetjenesten og allmennlegetjenesten.


For studentene akter vi fortsatt å være en vertskommune som blir stadig bedre! Vi ser en positiv utvikling i studentenes omtale av oss, og det gir inspirasjon til fortsatt innsats.

- Ordfører Torvild Sveen SJEKK TALLENE FOR STUDENTER I GJØVIK!


 

20 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page