top of page

Gjøvik skal bli enda mer attraktivt


Per A. Rognerud, kommunalsjef for samfunnsutvikling

Per Anthony Rognerud er kommunalsjef for samfunnsutvikling. Her er hans kommentarer på målene kommunen har innen samfunnsutvikling:

- Det er fantastisk at vi har rekordmange sysselsatte i Gjøviks næringsliv og offentlig sektor, men jubelen dempes av at vi samtidig opplever en liten befolkningsnedgang.

Nå settes alle kluter inn for at Gjøvik skal bli en by folk higer etter å flytte til og bo i. Kommuneplanen satser på mer aktiv næringsutvikling, vektlegging av byutvikling og arbeid for bærekraftige klimaløsninger. Antall arbeidsplasser i kommunen er rekordhøy, og økningen har vært desidert størst i næringslivet.


Næringsutvikling har også høy prioritet, og det er en aktiv og offensiv dialog med bedrifter i kommunen. Kjøp av arealer til næringstomter er intensivert, og arbeid med salg av tomter til bedrifter som har behov for utvidelse av lokaler har økt. Flere større bedrifter er blant annet i dialog om å flytte til andre tomter i kommunen.


Det er oppløftende å se utviklingen i næringslivet og samfunnet nå, men flytter fler folk ut, enn inn, mister byen den gode utviklingen over tid.


- Nå må vi gjøre Gjøvik mere attraktiv som kultur- og musikkby, universitetssby og næringslivsby, sier Rognerud


Slagplan for å gjøre Gjøvik mer fristende


Kommunen har flere mål som skal gjøre Gjøvik enda mer attraktivt i fremtiden. Blant annet kan vi nevne:

  • Gjøvik kommune skal tilrettelegge gode rammevilkår for breddeidrett og bidra til mulighet for å drive toppidrett i Gjøvik.

  • Gjøvik kommune skal legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser og flere bedrifter.

  • Gjøvik skal drive en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse!

Les mer om målene innen samfunnsutvikling her.
Hva vil målene for samfunnsutvikling gjøre med livet i byen?


- Flere innbyggere som bor i byen, flere studenter som blir boende etter endt skolegang og flere nye bærekraftige arbeidsplasser vil bidra til å løfte Gjøviks attraktivitet og omdømme som den trivelige, levende og mangfoldige universitetsbyen ved Mjøsa, mener Rognerud. Han avslutter:


- Når det blir flere som framsnakker byen og alt det positive som skjer her, bidrar det til økt stolthet, engasjement og begeistring hos innbyggere og ansatte i både privat og offentlig sektor. Og det er sjølforsterkende!

 

 

173 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page