top of page

Lei stengte gater?

Har du irritert deg over at det graves mye i gatene i Gjøvik? Grunnen til dette er helt enkelt at Gjøvik by har eksistert en stund og må oppgraderes.

Asbjørn Tufto er leder for vann og avløp i Gjøvik kommune
- Mye av vann- og avløpsnettet i bygatene er gammelt og enkelte vannledninger har nådd en alder på 100 år! forteller Asbjørn Tufto, leder i vann og avløp på Gjøvik

Han forklarer videre at vannledninger som har «gått ut på dato» er utsatt for brudd og lekkasje og er grunnen til at det nå blir gjort en større oppgraderingsjobb på vannledningene i byen. Det siste tiåret har kommunen også erfart at mye av byens avløpsnett er i forfall. I sentrum og i Nordbyen gjenstår det i tillegg å separere kloakk og overvann. Asbjørn forklarer:


- I dag transporteres dette i felles-ledninger til Rambekk renseanlegg. Det vil si at Rambekk får tilført mye regn- og smeltevann som er tilnærmet rent og helt unødvendig å rense på Rambekk.

Å separere vil si å legge to ledninger, én for kloakk (spillvann) og én for overvann.

Disse utfordringene medfører at fornyelsen av vann- og avløpsledninger må trappes opp fra ca. 3000 løpemeter ledningsgrøft årlig de siste årene (2020-2022), til ca. 5000 løpemeter ledningsgrøft i tiårsperioden framover. Med andre ord vil vi se enda mer graving i byen fremover. Kartet viser hvilke bygater (farget rødt) som blir berørt de neste ti årene.
 
 

35 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page