top of page

Næringslivet i Gjøvik vokser

Næringslivet i Gjøvik kommune vokser og gjør det bra! Antall arbeidsforhold i privat sektor økte med nesten 387 til 11841 arbeidsplasser fra 2021 til 2022, som gjør at Gjøvik troner i toppen over kommuner med flest private arbeidsplasser i Innlandet.

Katrine Gjørvad, konstituert næringssjef i Gjøvik kommune

Gjøvikbedriftene er sterke på teknologi, og vi finner mange arbeidsplasser i industri og teknisk tjenesteyting (2238). Vi har flere bedrifter som konkurrerer i verdenstoppen innen sine områder, og i år kan vi spesielt nevne AIBA som vant Gjøvik kommunes innovasjonspris for sin teknologi som skal hindre og stanse overgripere på nett gjennom adferdsanalyse og AI, og Mustad Autoline som er nominert til Norges smarteste industribedrift med bakgrunn i innovasjon, automatisering og bærekraft. Disse bedriftene er gode eksempler på vårt verdensledende miljø innen cybersikkerhet og industri.


Med to store utdanningsinstitusjoner som NTNU og Fagskolen Innlandet lokalisert i kommunen, er naturlig nok mange arbeidsplasser (1640) innen undervisning. Svært mange (1643) jobber også innen bygg og anleggsvirksomhet, men de aller fleste jobber faktisk innen handel, servering og reiseliv (3286). Gjøvik er regionsenter for hele regionen, og for at næringslivet for øvrig skal lykkes, trenger vi et attraktivt regionsenter med et godt og variert tilbud som gjør det attraktivt å bosette seg i Gjøvikregionen. Det er derfor gledelig å se at handel, servering og reiseliv er en så sterk bransje i Gjøvik.


- Katrine Gjørvad, konstituert næringssjef i Gjøvik kommune
 SJEKK TALLENE FOR ANSATTE OG BEDRIFTER I GJØVIK!


 

12 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page