top of page

Næringsutvikling i Gjøvik

Et samarbeid mellom kunnskapsmiljøer og næringslivet er avgjørende for at Gjøvik skal oppleve vekst.

I 2021 var det 424 nyetableringer i Gjøvik, og det er ikke uten grunn. I Gjøvik har vi et variert næringsliv og sterke kunnskapsmiljøer. Det er god tilgang på nettverk og miljøer som støtter bedrifter i utviklingsfaser, og en aktiv kommune som legger til rette for vekst i næringslivet.


Bedriftene etterspør kompetanse

Katrine Hveem Gjørvad, Næringspådriver i Gjøvik kommune

Katrine Hveem Gjørvad er Næringspådriver i Gjøvik og forteller hva bedriftene etterspør for å få mer vekst og om mulighetene hun mener finnes i studiebyen.

«Mange bedrifter vi er i kontakt med, forteller at manglende tilgang på kompetanse er et hinder for vekst. Studentene i Gjøvik er derfor den viktigste ressursen for å skape vekst og utvikling i Gjøvik.»

NTNU Gjøvik og Fagskolen Innlandet har til sammen over 5000 studenter, som betyr at du finner det høyeste studenttallet mellom Oslo og Trondheim på Gjøvik! Gjøvik er stort nok til å ha de spennende arbeidsplassene og lite nok til at vi kan etablere tett samarbeid mellom næringsliv og akademia.


Tiltak som får studentene ut

Katrine forteller om noen av tiltakene de jobber med:

«Næringslivsdagen og Studentjobb er to tiltak vi har iverksatt for å gjøre det enklere for lokale bedrifter å komme i kontakt med studentene.»

500 studenter og 50 bedrifter deltok på Næringslivsdagen i 2021, og 8 studenter har hatt deltidsstillinger i lokale bedrifter gjennom prosjektet Studentjobb. Katrine og de andre næringspådriverne i kommunen har et klart mål videre:

«Framover må vi samarbeide enda tettere med næringslivet for å sørge for at Gjøvik blir den studiebyen i Norge med tettest kobling mellom læring og næring!»

  

28 visninger0 kommentarer

Kommentarer


bottom of page