top of page

Ny musikkfestival til Gjøvik!

- Jeg gleder meg sånn! Etter lang tid med pandemi blir det godt å samles. Få har lidd mer enn kulturbransjen og jeg håper at Innpuls vil gi påfyll, energi og fellesskapsfølelse.

Dette sier Kunstnerisk leder for Innpuls Solbjørg Tveiten. Hun gleder seg til å samle bransjen i innlandet og forteller litt om misjonen til festivalen:

- Vi jobber for at publikum og arrangører skal se hva vi har i vår region. Innpuls skal bli et møtepunkt som viser noe av det som jobbes med i Innlandets musikkbransje. Det kan være nye samarbeid, ny musikk, men også prosjekter som har levd lenge.
Kunstnerisk leder for Innpuls Solbjørg Tveiten gleder seg til å samle bransjen i Innlandet på Gjøvik 28.–30. oktober

På nettsiden blir festivalen beskrevet slik: Musikkfestivalen Innpuls skal gi musikere, arrangører og publikum et innblikk i det som rører seg i musikkbransjen i Innlandet. Festivalen skal bidra til at nye og etablerte utøvere skal nå ut til flere målgrupper, legge grunnlaget for nye samarbeid, økt kompetanse, utvidet nettverk og felleskap. Gjennom festivalens konserter vil representanter fra bransjen fremføre aktuell musikk.

Solbjørg utbroderer litt mer om tanken bak:

- Vi brenner for mangfoldet av profesjonelle musikere, og vil jobbe for at nasjonale og internasjonale aktører også skal se og høre mer fra innlandet fremover. Ambisjonen er at Innpuls blir en årlig møteplass for musikkbransjen i Innlandet.

Dette er musikk innlandet

Musikk i innlandet setter musikken på dagsordenen og skal skape, støtte og ytre. Musikk i Innlandet skal være en kraft som løfter de ulike profesjonelle miljøer og utøvere i alle sjangre i musikkindustrien i innlandet. Vi tar pulsen på bransjen og vil aktivt jobbe med å synliggjøre musikerne. Vi skal produsere og programmere kunstneriske opplevelser. Vi skal legge til rette for kompetanseutvikling samt gå inn med ressurser for å videreutvikle utvalgte prosjekter. Musikk i Innlandet vil tilrettelegge for at våre samarbeidspartnere skal ha elastiske rammer rundt sine musikkavtrykk.
  

4 visninger

Commentaires


bottom of page