top of page

Nye takter på Kauffeldts plass

Kauffeldts plass har en lang historie som både hotelloppkjørsel og glassverkstomt. Nå skal plassen oppgraderes og gjøres om til en funksjonell brukspark for byens befolkning.


3D-skissen viser hvordan utformingen av Kauffeldts-plass er tenkt, med den historiske Kauffeldtgården i bakgrunnen.

Kauffeldts-plass skal opparbeides med belegg av lyse og mørke granittheller og ny fontene med basseng for skulpturen Mjøsdronningen av Knut Steen. Her vil det også bli sitteplasser, sykkelparkering, belysning og trebeplantning. Skulptur av Nils Ødegård skal plasseres på torgets nordøstre del mot Hunnsvegen og skulpturen glassblåseren vil bli plassert på gressplenen ved Kauffeldtgården.


Det skal plantes trær langs Hunnsvegen og i en rundell mellom Kauffeldtsgården og rådhuset. Murer av mørk granitt skal etableres langs plenområdet utenfor Kauffeldtsgården og rundt området med kirsebærtrær og fontenebassenget.


Universell utforming ivaretas med ledelinjer og god og hyggelig belysning på torget. Torget stenges for biltrafikk med pullerter mot Glassverksgata.


Området nærmest Kauffeldtsgården skal opparbeides med nytt skiferdekke, staudebeplantning, benker og pullertbelysning.
Det skal også utføres VA/VVS-arbeider, eltekniske installasjoner og omlegging av høyspent og lavspent anlegg.


Elvepromenaden på sørsiden av rådhuset skal opparbeides med asfaltdekke, kantstein og pullertbelysning langs elva. I området ved undergang til borggården skal det settes opp benker og etableres samme granittdekke som på torget.


Nytt samlingspunkt

Gjøvik har savnet en møteplass som kan favne større folkeansamlinger. Verken Jernbanetorget, Gamletorvet eller Panparken egner seg ikke i like stor grad til store forsamlinger. Med oppgraderingen av Kauffeldtsplass kan byen for eksempel få muligheten til å avslutte 17. mai-toget ved Kauffeldts plass i stedet for Gjøvik Gård. Her kan vi også f.eks markere julen med et stort juletre.Historien om Kauffeldts plass og Kauffeldtgården

Kauffeldtsplass er en plass med mye historie over seg. Plassen har helt siden 1861 vært en sentral plass midt i Gjøvik. Den er oppkalt etter Caspar Kauffeldt, som etablerte det første private glassverket i Norge, Gjøviks Glasværk i 1807. Dette ga senere grunnlaget for etableringa av Gjøvik by i 1861. Kauffeldtgården ligger i bakkant av plassen og er en empirebygning som ble fredet i 1985 og i dag benyttes av Mjøsmuseet. Her lå også tidligere Victoria Hotel, som brant ned i 1963.


Plassen rommer nå Gjøvik rådhus og Oppland fylkesbibliotek oppført i 1980.


I galleriet under kan du se en del bilder fra plassen opp igjennom - både før og etter hotellet brant ned. Bildene er lånt fra Facebook-gruppen GTH (Gjøviks Tapte Historie).
Tilrettelegges for helårsbruk

Stedets historiske strukturer og kulturminner, skal ivaretas ved utformingen. Det skal sikres høy kvalitet i arkitektur og byroms-utforming. Det er mange forbipasserende på dag og kveldstid, og den nye plassen skal legge til rette for en viktig gangakse mellom Skysstasjonen og Gjøvik gård.


Plassen er egnet til helårsbruk med åpne areal til vinterbruk og snøaktiviteter. Med ulike uorganiserte og organiserte arrangement og kulturelle utstillinger, vil Kauffeldts plass bli det naturlige møtepunktet i kjernen av Gjøvik sentrum.  

59 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page