blomster_skibladner-1600px_GK.jpg

ARNE-JØRGEN SKURDAL, REISELIVSSJEF:

Kan bety liv eller død for mange bedrifter

Skibladner

Skibladner.png

0,7%

FÆRRE REISENDE MED

SKIBLADNER I 2019

13%

ØKNING I ANTALL BESØKENDE PÅ MUSEER/SEVERDIGHETER I GJØVIK 2019

Nå finner du alt som skjer i Gjøvik på et sted!

Bylivprogrammet har nettopp lansert en publikumsrettet arrangementskalender for Gjøvik. Byens innbyggere vil som følge av dette få god oversikt over hva som skjer i Gjøvik, inkludert pågående prosjekter som er relevante for innbyggerne å vite om.

|   MARTE SKOGLUND, PROSJEKTLEDER BYLIVSPROGRAMMET FOR GJØVIK

Antall besøkende

Antall_besøkende_.png

"JEG VURDERER GJØVIK SOM EN TURISTBY"

4,9

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(ned 0,3 poeng fra 2018)

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS