Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

REISER

For at Gjøvik skal kunne ta sin del av det globale klimaansvaret og for å få mer trivsel i sentrum er det et mål at enda flere tar kollektivtransport, går eller sykler i byen. 

 

SYKLENDE

10 700

BOR INNENFOR 10-MINUTTERS

SYKKELAVSTAND FRA STASJONEN

17,8%

FÆRRE SYKLENDE ER

REGISTRERT I 2017 IFT 2016

 

BUSSPASSASJERER

16.113

FLERE BYBUSSREISENDE FRA GJØVIK SKYSSTASJON I 2017

Bybussen: 

     9,6% flere reisende fra Gjøvik skysstasjon

     7,7% flere reisende fra Fahlstrøms plass

     -8,6% færre reisende fra Hunndalen

     12,3% flere reisende fra Sykehuset 

 

BILREISENDE

Les mer om kommunens

strategi for syklende i Gjøvik

5.149

KJØRETØY REGISTRERT I STRANDGATA MELLOM JERNBANESVINGEN OG RUNDKIOSKEN I 2017

TOGREISENDE

 

61.729

FLERE REISENDE MED GJØVIKBANEN I 2017 I FORHOLD TIL  2016

Antall påstigninger Gjøvikbanen

2016: 1.406.659

2017: 1.468.388

 

Antall påstigninger på Gjøvik stasjon 

2016: 202.000

2017: 209.400

PARKERING

 

Antall kommunale avgiftsplasser

2016: 1.260   

2017: 1.470 

 

Antall tyverisikre sykkelparkeringsplasser 

2016: 690 u/tak. 96 m/tak. 

Totalt: 786

 

2017: 968 u/tak. 96 m/tak. 

Totalt: 1.160 

97%

HAR TILGANG TIL GRATIS P-PLASS IFM. JOBB. FOR HELE NORGE ER TALLET 78% OG MJØSBYEN LIGGER PÅ 86%