REISER

For at Gjøvik skal kunne ta sin del av det globale klimaansvaret og for å få mer trivsel i sentrum er det et mål at enda flere tar kollektivtransport, går eller sykler i byen. 

 

SYKLENDE

10 700

BOR INNENFOR 10-MINUTTERS

SYKKELAVSTAND FRA STASJONEN

17,8%

FÆRRE SYKLENDE ER

REGISTRERT I 2017 IFT 2016

 

BUSSPASSASJERER

16.113

FLERE BYBUSSREISENDE FRA GJØVIK SKYSSTASJON I 2017

Bybussen: 

     9,6% flere reisende fra Gjøvik skysstasjon

     7,7% flere reisende fra Fahlstrøms plass

     -8,6% færre reisende fra Hunndalen

     12,3% flere reisende fra Sykehuset 

 

BILREISENDE

Les mer om kommunens

strategi for syklende i Gjøvik

5.149

KJØRETØY REGISTRERT I STRANDGATA MELLOM JERNBANESVINGEN OG RUNDKIOSKEN I 2017

TOGREISENDE

 

61.729

FLERE REISENDE MED GJØVIKBANEN I 2017 I FORHOLD TIL  2016

Antall påstigninger Gjøvikbanen

2016: 1.406.659

2017: 1.468.388

 

Antall påstigninger på Gjøvik stasjon 

2016: 202.000

2017: 209.400

PARKERING

 

Antall kommunale avgiftsplasser

2016: 1.260   

2017: 1.470 

 

Antall tyverisikre sykkelparkeringsplasser 

2016: 690 u/tak. 96 m/tak. 

Totalt: 786

 

2017: 968 u/tak. 96 m/tak. 

Totalt: 1.160 

97%

HAR TILGANG TIL GRATIS P-PLASS IFM. JOBB. FOR HELE NORGE ER TALLET 78% OG MJØSBYEN LIGGER PÅ 86%

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS