Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

REISER

For at Gjøvik skal kunne ta sin del av det globale klimaansvaret og for å få mer trivsel i sentrum er det et mål at enda flere tar kollektivtransport, går eller sykler i byen. 

 

SYKLENDE

 

BUSSPASSASJERER

0,6%

MARGINAL ØKNING I BYBUSS-

REISENDE I 2018

 

BILREISENDE

Les mer om kommunens

strategi for syklende i Gjøvik

5.129

KJØRETØY I STRANDGATA MELLOM JERNBANESVINGEN OG RUNDKIOSKEN PER DAG I 2018

TOGREISENDE

 

94.424

FLERE REISENDE MED GJØVIK-

BANEN I 2018

PARKERING

 

230

FLERE TYVERISIKRE SYKKEL-

PARKERINGSPLASSER I 2018

25

FLERE KOMMUNALE

EL-LADERE I 2018

40

FLERE KOMMUNALE

AVGIFTSBELAGTE P-PLASSER

REISER I SAKTE ENDRING

7 av 10

DAGLIGE REISER FORETAS MED BIL

3.000

DAGLIGE BILREISER ER UNDER 3 KM 

OG GÅR TIL GJØVIK SENTRUM

87 %

HAR TILGANG TIL GRATIS

P-PLASS IFM.JOBB.

(For hele Norge er tallet 78%

og Mjøsbyen ligger på 86%)

85 %

BOSATT I GJØVIK BY

HAR TILGANG TIL BIL

30 %

BELEGG PÅ PARKERINGS-

PLASSENE I GJØVIK  BY

3 av 4

I GJØVIK BY BOR INNEN 500 METER

FRA EN KOLLEKTIVHOLDEPLASS