top of page

REISER

For at Gjøvik skal kunne ta sin del av det globale klimaansvaret og for å få mer trivsel i sentrum er det et mål at enda flere tar kollektivtransport, går eller sykler i byen. 

syklende

SYKLENDE

busspassasjerer

BUSSPASSASJERER

0,6%

MARGINAL ØKNING I BYBUSS-

REISENDE I 2018

BUSSTYPE.png
bussholdeplass.png
bilreisende

BILREISENDE

Les mer om kommunens

strategi for syklende i Gjøvik

5.129

KJØRETØY I STRANDGATA MELLOM JERNBANESVINGEN OG RUNDKIOSKEN PER DAG I 2018

TOGREISENDE

TOGREISENDE

94.424

FLERE REISENDE MED GJØVIK-

BANEN I 2018

PARKERING

Parkering

230

FLERE TYVERISIKRE SYKKEL-

PARKERINGSPLASSER I 2018

sykkel_parkering-01.png

25

FLERE KOMMUNALE

EL-LADERE I 2018

el_lading-01.png

40

FLERE KOMMUNALE

AVGIFTSBELAGTE P-PLASSER

REISER I SAKTE ENDRING

7 av 10

DAGLIGE REISER FORETAS MED BIL

3.000

DAGLIGE BILREISER ER UNDER 3 KM 

OG GÅR TIL GJØVIK SENTRUM

87 %

HAR TILGANG TIL GRATIS

P-PLASS IFM.JOBB.

(For hele Norge er tallet 78%

og Mjøsbyen ligger på 86%)

85 %

BOSATT I GJØVIK BY

HAR TILGANG TIL BIL

30 %

BELEGG PÅ PARKERINGS-

PLASSENE I GJØVIK  BY

3 av 4

I GJØVIK BY BOR INNEN 500 METER

FRA EN KOLLEKTIVHOLDEPLASS

bottom of page