top of page

STUDENTER

Gjøvik har hatt vekst i søkertallene til høyere utdanning 14 år på rad! Dette understreker Gjøviks posisjon som en attraktiv studentby og viktigheten av satsing på Gjøvik som kunnskapsby

          Jeg trives som student i Gjøvik. Det er en akkurat passe stor studentby hvor både de faglige og sosiale behovene mine blir godt ivaretatt.

|    JULIE HEIBERG, STEDLIG LEDER STUDENTPARLAMENTET, NTNU

” 

NTNU

334

FLERE STUDENTER I 2017

Totalt 3.811 studenter

FAGSKOLEN

40

FLERE STUDENTER I 2017

Totalt 817 studenter

bottom of page