Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

STUDENTER

Gjøvik har hatt vekst i søkertallene til høyere utdanning 14 år på rad! Dette understreker Gjøviks posisjon som en attraktiv studentby og viktigheten av satsing på Gjøvik som kunnskapsby

          Jeg trives som student i Gjøvik. Det er en akkurat passe stor studentby hvor både de faglige og sosiale behovene mine blir godt ivaretatt.

|    JULIE HEIBERG, STEDLIG LEDER STUDENTPARLAMENTET, NTNU

” 

NTNU

334

FLERE STUDENTER I 2017

Totalt 3.811 studenter

FAGSKOLEN

40

FLERE STUDENTER I 2017

Totalt 817 studenter