ANNE BJERTNES, VARAORDFØRER:

Viktige møter som er gull verdt

Fagskolen:

antall studenter

NTNU

96

FÆRRE STUDENTER I 2019

Totalt 3.920 studenter

FAGSKOLEN

27

FLERE STUDENTER I 2019

Totalt 770 studenter

NTNU:

antall studenter

"De siste årene har informasjons-sikkerhetsmiljøet på Gjøvik vokst frem til å bli blant de viktigste i hele Norge" 

|   PEGGY HEIE, DIREKTØR I NORSIS

Peggy Sandbekken Heie-1800px.jpg

Antall studieplasser for nye studenter på NTNU Gjøvik

"NTNU ER VIKTIG FOR GJØVIK"

8,5

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(NED 0,1 POENG FRA 2018)

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS