Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

TRIVSEL OG VEDLIKEHOLD

I tillegg til kommune­ansatte som hjelper med å holde byen i god stand,
er trivsel i byrommet avhengig av at alle byboere gjør sitt for at byen skal fremstå attraktiv

5,9

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(opp 0,1 poeng fra 2017)

"I GJØVIK PRIORITERES HENSYNET TIL MILJØET STERKT"

"VEISTANDARDEN ER GOD I GJØVIK"

5,2

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(opp o,6 poeng fra 2017

18.891

 BLOMSTER BLE PLANTET

I GJØVIK BY I 2018

(3.591 flere enn i 2017) 

4.895

M²  MED SMELTEANLEGG

SIKRER ISFRIE GATER I SENTRUM