top of page

TRIVSEL OG VEDLIKEHOLD

I tillegg til kommune­ansatte som hjelper med å holde byen i god stand,
er trivsel i byrommet avhengig av at alle byboere gjør sitt for at byen skal fremstå attraktiv

tilfredshet_renhold_og_vedlikehold.png

5,9

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(opp 0,1 poeng fra 2017)

"I GJØVIK PRIORITERES HENSYNET TIL MILJØET STERKT"

miljø-01.png

"VEISTANDARDEN ER GOD I GJØVIK"

5,2

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(opp o,6 poeng fra 2017

18.891

 BLOMSTER BLE PLANTET

I GJØVIK BY I 2018

(3.591 flere enn i 2017) 

4.895

M²  MED SMELTEANLEGG

SIKRER ISFRIE GATER I SENTRUM

bottom of page