TRIVSEL OG VEDLIKEHOLD

I tillegg til kommune­ansatte som hjelper med å holde byen i god stand,
er trivsel i byrommet avhengig av at alle byboere gjør sitt for at byen skal fremstå attraktiv

5,9

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(opp 0,1 poeng fra 2017)

"I GJØVIK PRIORITERES HENSYNET TIL MILJØET STERKT"

"VEISTANDARDEN ER GOD I GJØVIK"

5,2

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(opp o,6 poeng fra 2017

18.891

 BLOMSTER BLE PLANTET

I GJØVIK BY I 2018

(3.591 flere enn i 2017) 

4.895

M²  MED SMELTEANLEGG

SIKRER ISFRIE GATER I SENTRUM

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS