Topro_april_-_10_-_Foto_Øyvind_S_Endal.

ASBJØRN ESKILD, ADM. DIR. TOPRO INDUSTRI AS:

Vi opplever at Gjøvik ønsker å løfte oss

74

FLERE NYETABLERTE BEDRIFTER

I 2019 IFT.  2018

2%

ØKNING I ANSATTE I STATLIG SEKTOR

I 2019 IFT. 2018

"De siste årene har informasjons-sikkerhetsmiljøet på Gjøvik vokst frem til å bli blant de viktigste i hele Norge" 

|   PEGGY HEIE, DIREKTØR I NORSIS

Peggy Sandbekken Heie-1800px.jpg
"Vi er inne i en god utvikling! Det nye bylivsprogrammet får fart på byutviklingen i Gjøvik, både på kort og lang sikt" 

|   ANNE SLAAEN ROGNE, EIER AV GULLHAGEN OG SENTRUMSLEDER

"GJØVIK HAR MANGE

INTERESSANTE JOBBER"

6,0

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(UENDRET FRA 2018)

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS