Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

BEFOLKNING

For å skape grobunn for vekst og utvikling i byen har Gjøvik kommune satt seg mål om å ha årlig vekst i antall innbyggere. Befolkningsvekst viser at en by er attraktiv og er også viktig for å styrke kommune­økonomien samt tilbudet og kvaliteten på de kommunale tjenestene

Gjøvik by (tettsted)

402

ØKNING I ANTALL BOSATTE I GJØVIK BY I 2018

(totalt 20.514 bosatte)

201

NYE BOLIGER I GJØVIK BY I 2018

(opp 0,5% fra 2017)

Økte innbyggertallet med seks!