top of page

BEFOLKNING

For å skape grobunn for vekst og utvikling i byen har Gjøvik kommune satt seg mål om å ha årlig vekst i antall innbyggere. Befolkningsvekst viser at en by er attraktiv og er også viktig for å styrke kommune­økonomien samt tilbudet og kvaliteten på de kommunale tjenestene

Gjøvik by (tettsted)

Gjøvik_tettsted.jpg

402

ØKNING I ANTALL BOSATTE I GJØVIK BY I 2018

(totalt 20.514 bosatte)

201

NYE BOLIGER I GJØVIK BY I 2018

(opp 0,5% fra 2017)

befolkning_fordeltpåalder.png
bosatte_i_gjøvik.png
Screenshot 2019-05-22 at 14.43.32.png
Økte innbyggertallet med seks!
bottom of page