BEFOLKNING

For å skape grobunn for vekst og utvikling i byen har Gjøvik kommune satt seg mål om å ha årlig vekst i antall innbyggere. Befolkningsvekst viser at en by er attraktiv og er også viktig for å styrke kommune­økonomien samt tilbudet og kvaliteten på de kommunale tjenestene

Gjøvik by (tettsted)

130

ØKNING I ANTALL BOSATTE I GJØVIK BY I 2017

94%

FLERE BOLIGER I GJØVIK BY I 2017

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS