top of page

BEFOLKNING

For å skape grobunn for vekst og utvikling i byen har Gjøvik kommune satt seg mål om å ha årlig vekst i antall innbyggere. Befolkningsvekst viser at en by er attraktiv og er også viktig for å styrke kommune­økonomien samt tilbudet og kvaliteten på de kommunale tjenestene

Gjøvik by (tettsted)

130

ØKNING I ANTALL BOSATTE I GJØVIK BY I 2017

94%

FLERE BOLIGER I GJØVIK BY I 2017

Bolig- og boligsosial analyse for Gjøvik 2017
bottom of page