top of page

HVERDAGSBYEN

Konkrete tall over befolkningens bruk av noen av tjenestene i kommunen.

Barnehagedekning.png
antall_barn_uten_barnehageplass.png
ikon_byregnskapet-barnehage.png

98%

BARNEHAGEDEKNING I GJØVIK BY

(opp 4,5% fra 2017)

ikon_byregnskapet-barnehage.png

29

BARN I GJØVIK BY FIKK IKKE BARNEHAGEPLASS I 2018

ikon_byregnskapet-bibliotek.png

-11%

 FÆRRE AKTIVE LÅNERE I 2018 ENN 2017

antall_bøker_medier.png
utlån_for_alle_medier.png
fastlegeordning_andel_uten_lege.png
Søk etter fastlegedekningen selv i SSB
ikon_byregnskapet-lege.png

12,3%

AV PASIENTENE PÅ LISTE UTEN LEGE I GJØVIK KOMMUNE

ikon_byregnskapet-lege.png

28

FASTLEGEHJEMLER

I GJØVIK KOMMUNE

bottom of page