Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

HVERDAGSBYEN

Konkrete tall over befolkningens bruk av noen av tjenestene i kommunen.

98%

BARNEHAGEDEKNING I GJØVIK BY

(opp 4,5% fra 2017)

29

BARN I GJØVIK BY FIKK IKKE BARNEHAGEPLASS I 2018

-11%

 FÆRRE AKTIVE LÅNERE I 2018 ENN 2017

12,3%

AV PASIENTENE PÅ LISTE UTEN LEGE I GJØVIK KOMMUNE

28

FASTLEGEHJEMLER

I GJØVIK KOMMUNE