HVERDAGSBYEN

Konkrete tall over befolkningens bruk av noen av tjenestene i kommunen.

98%

BARNEHAGEDEKNING I GJØVIK BY

(opp 4,5% fra 2017)

29

BARN I GJØVIK BY FIKK IKKE BARNEHAGEPLASS I 2018

-11%

 FÆRRE AKTIVE LÅNERE I 2018 ENN 2017

12,3%

AV PASIENTENE PÅ LISTE UTEN LEGE I GJØVIK KOMMUNE

28

FASTLEGEHJEMLER

I GJØVIK KOMMUNE

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS