Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

HANDEL

Handel og opplevelsene i og rundt sentrum og kjøpesenter er en viktig del av et pulserende byliv. Handelsstanden skaper store verdier i tillegg til mange arbeidsplasser

2.766

ANSATTE I VAREHANDEL

(27 FLER ENN I 2017)

20,9%

AV BUTIKKENE PÅ CC GJØVIK

ER LOKALE GRüNDERBEDRIFTER

TILFREDSHET OG TILBUD

 

”BUTIKKENE I GJØVIK 

HAR GENERELT GODE TILBUD”

6,7

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(OPP 0,2 POENG FRA 2017)

”BUTIKKENE I GJØVIK 

HAR GENERELT GOD SERVICE”

7,2

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(NED -0,1 POENG FRA 2017)

HANDELSOMSETNING

 

GJØVIK KOMMUNE STÅR FOR

20%

AV VAREHANDELEN I OPPLAND

OMSETNINGEN PER INNBYGGER

I GJØVIK I 2018 VAR PÅ KR.

99.013

1MRD

OMSETNINGEN I DAGLIGVARE-

HANDELEN I GJØVIK I 2018