top of page

Gjøvik by 

Rosa markering = tettsted 

det er her tallene i Byregnskapet er hentet fra

Gjøvik_tettsted.jpg

20.474

BOSATTE I GJØVIK BY I 2020

(nedgang på -115 bosatte fra 2019)

tall kommer

NYE BOLIGER I GJØVIK BY I 2020

(-)

Befolkningstall fordelt på alder

Befolkning 2021.png

2020

Fødselstall

Fødselstall i Gjøvik by.png

Befolkning

Bosatte i Gjøvik by.png
"Håper engasjementet rundt frivillig arbeid fortsetter også etter pandemien" 

|   PER A. ROGNERUD, KOMMUNALSJEF SAM.UTV.

bottom of page