top of page

HANDEL

Handel og opplevelsene i og rundt sentrum og kjøpesenter er en viktig del av et pulserende byliv. Handelsstanden skaper store verdier i tillegg til mange arbeidsplasser

2.739

ANSATTE I VAREHANDEL

(PER 4.KVARTAL 2017)

TILFREDSHET OG TILBUD

Tilfredshet og tilbud

”BUTIKKENE I GJØVIK 

HAR GENERELT GODE TILBUD”

6,5

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

”BUTIKKENE I GJØVIK 

HAR GENERELT GOD SERVICE”

7,3

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

HANDELSOMSETNING

Handelsomsetning

GJØVIK KOMMUNE STÅR FOR

20%

AV VAREHANDELEN I OPPLAND

OMSETNINGEN PER INNBYGGER

I GJØVIK I 2017 VAR PÅ KR.

96.753

1MRD

OMSETNINGEN I DAGLIGVARE-

HANDELEN I GJØVIK I 2017

bottom of page