HANDEL

Handel og opplevelsene i og rundt sentrum og kjøpesenter er en viktig del av et pulserende byliv. Handelsstanden skaper store verdier i tillegg til mange arbeidsplasser

2.739

ANSATTE I VAREHANDEL

(PER 4.KVARTAL 2017)

TILFREDSHET OG TILBUD

 

”BUTIKKENE I GJØVIK 

HAR GENERELT GODE TILBUD”

6,5

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

”BUTIKKENE I GJØVIK 

HAR GENERELT GOD SERVICE”

7,3

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

HANDELSOMSETNING

 

GJØVIK KOMMUNE STÅR FOR

20%

AV VAREHANDELEN I OPPLAND

OMSETNINGEN PER INNBYGGER

I GJØVIK I 2017 VAR PÅ KR.

96.753

1MRD

OMSETNINGEN I DAGLIGVARE-

HANDELEN I GJØVIK I 2017

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS