top of page

LUFTKVALITET

Mye svevestøv og nitrogen­dioksid i luften er helseskadelig. For et godt bymiljø og for å fremme god helse og livskvalitet hos innbyggerne er det viktig med god luftkvalitet. 

antall_ganger_svevestøv.png
Årsgjennomsnitt_svevestøv2018.png

19

ANTALL DAGER MED MER ENN 50 MIKROGRAM SVEVESTØV PER KUBIKKMETER

god klaring

TIL GRENSEVERDIENE FOR
SVEVESTØV OG NO2 I 2018

bottom of page