PER A. ROGNERUD, KOMMUNALSJEF SAMFUNNSUTVIKLING:

En slagplan for å gjøre Gjøvik mer fristende

Barn med barnehageplass

97%

BARNEHAGEDEKNING I GJØVIK BY

(ned 1% fra 2018)

3

BARN I GJØVIK BY FIKK IKKE BARNEHAGEPLASS I 2019

FORUT_Vindingstad_bhg_mai_18_-_048_-_FV6

7,5%

 FLERE AKTIVE LÅNERE I

2019 ENN 2018

Bibliotek

Biblioteket ser en gledelig økning på 7,5% i antall aktive lånere i 2019. Dette skyldes trolig at oppussingsarbeidet av Rådhuset ble ferdig og adkomsten til biblioteket mer tilgjengelig. 

 

Biblioteket hadde 176 arrangementer i 2019, med totalt 4738 frammøtte.

 

I tillegg til fysiske bøker lånte de ut 4879 e-medier (e-bok, e-lydbok) i 2019.

Biblioteket har også 161 spill til PC og konsoll, og 73 brettspill til utlån.

ca 3510 twist

BLE SPIST PÅ BIBLIOTEKETS ARRANGEMENT I LØPET AV 2019

Fastlegeordningen

12,3%

PASIENTER PÅ LISTE MED VIKARLEGE I GJØVIK KOMMUNE

28

FASTLEGEHJEMLER

I GJØVIK KOMMUNE

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS