top of page
VAGjøvikkommune(4of28)-1600px.jpg

ASBJØRN TUFTO, LEDER VANN OG AVLØP I GJØVIK KOMMUNE:

Gjøvik by har eksistert en stund og må oppgraderes

Tilfredshet trivsel og vedlikehold:

Tilfredshet.png
oda_elise_anne_parkvesenet-1.jpg

13.593

 BLOMSTER BLE PLANTET

I GJØVIK BY I 2021

(1.854 færre enn i 2020) 

Gjøviksommer 2021 web - 23 - Foto Øyvind S Endal.jpg

Hvor godt trives du i disse omgivelsene:

Hvor godt liker du deg i disse omgivelsene.png
Hvor godt liker du deg i disse omgivelsene.png

Bedre informasjon om utbedringer i sentrum

Vannledninger som har «gått ut på dato» er utsatt for brudd og lekkasje og er grunnen til at det nå blir gjort en større oppgraderingsjobb på vannledningene i byen. Snart vil kommunens få opp en enkel kartløsning på sin nettside som viser hvilke prosjekter og arbeid som pågår i sentrum. Dette skal gjøre det enklere for byens befolkning å holde seg oppdatert og følge med på utviklingen av byen vår.

"Mye av vann- og avløpsnettet i bygatene er gammelt og enkelte vannledninger har nådd en alder på 100 år! " 

|   ASBJØRN TUFTO, LEDER VANN OG AVLØP I GJØVIK KOMMUNE

"VEISTANDARDEN ER GOD I GJØVIK"

5

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(ned 0,6 poeng fra 2020)

Kauffelds_plass_fugleperspektiv-02.png

Kauffeldts plass oppgraderes

Kauffeldts plass har en lang historie som både hotelloppkjørsel og glassverkstomt. Nå skal plassen oppgraderes og gjøres om til en funksjonell brukspark for byens befolkning

001_14 - Photo.jpg

4.895

M²  MED SMELTEANLEGG

SIKRER ISFRIE GATER I SENTRUM

bottom of page