OVERNATTING

Alle  overnattingsstedene  på  Gjøvik melder  om  økt  belegg. Dette skyldes  både  et næringsliv som  går  stadig  bedre samt at  flere og større konferanser legges til byen

3.202

FLERE OVERNATTINGSDØGN I 2017

917

FLERE KONFERANSEDØGN I 2017