UTESERVERING

Uteservering langs byens gater og parker er et viktig bidrag for at Gjøvik skal være en aktiv by med høy puls og masse byliv

22

 

UTESERVERINGSSTEDER I GJØVIK SENTRUM I 2017

”GJØVIK HAR EN GOD BLANDING

AV RESTAURANTER, UTESTEDER

OG KAFEER”

6,1

FOLKETS MENING PÅ

EN SKALA FRA 1 TIL 9

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS