Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

LUFTKVALITET

Mye svevestøv og nitrogen­dioksid i luften er helseskadelig. For et godt bymiljø og for å fremme god helse og livskvalitet hos innbyggerne er det viktig med god luftkvalitet. 

50%

HALVERING AV ANTALL DAGER MED FOR MYE SVEVESTØV FRA 2015 TIL 2018

god klaring

TIL GRENSEVERDIENE FOR
SVEVESTØV OG NO2 I 2017