top of page

LUFTKVALITET

Mye svevestøv og nitrogen­dioksid i luften er helseskadelig. For et godt bymiljø og for å fremme god helse og livskvalitet hos innbyggerne er det viktig med god luftkvalitet. 

50%

HALVERING AV ANTALL DAGER MED FOR MYE SVEVESTØV FRA 2015 TIL 2018

god klaring

TIL GRENSEVERDIENE FOR
SVEVESTØV OG NO2 I 2017

bottom of page