top of page
image015.jpg

JØRN TORE LINDBERG, RÅDGIVER RUTEPLAN INNLANDSTRAFIKK:

"Antall bussreiser i Gjøvik øker stadig"

Syklende22

SYKLENDE

Image.jpeg

NYHET!

40

SYKKELBOKSER I GJØVIK.

LÅSBARE SKAP FOR SYKKEL.

 

HER ER DET SYKKELBOKSER:

 • CC (to plasser) 

 • Gjøvik skysstasjon

 • Tranberghallen

 

Sparkesykler i Gjøvik

Sparkesykler i Gjøvik.png

60

EL-BYSYKLER I GJØVIK I 2022

 

HER ER DET BYSYKKELSTATIVER:

 • Mjøsstranda (parkeringsplassen over elva for McDonalds)

 • Gjøvik skysstasjon 

 • NTNU Gjøvik (to stasjoner) 

 • CC Gjøvik (to stasjoner) 

 • Fastland 

 • Mustad (ved Bright House

 • Kopperud (ved Sørbyen studenthjem / Rema 1000)

 • Nordbyen (Nordbyen studenthjem) 

 • Fjellhallen 

 • Hunndalen

 

Bysykkel i Gjøvik

El-bysykler.png
Henrik Brennhaugen Jacobsen og Henriette Sandstå med elektrisk bysykkel-1-1200px.jpg
Nye tellere

Sykkeltellinger

Sykkeltellinger.png

TELLERE I STRANDGATA OG STORGATA

Siden sommeren 2019 har vi hatt tellere som teller all type trafikk som ferdes i Strandgata og Storgata. Tellerne inneholder data over hvor mange gående, syklende, busser og biler som ferdes gjennom gatene. Om vi lurer på hvor mange fotgjengere det er i Strandagata en spesiell dag – i en spesiell time, er det mulig å finne ut. 

Informasjonen tellerne gir oss viktig kunnskap om hvordan trafikken er i disse sentrale gatene. F. eks. var det ca. 306 000 passeringer med gående i Strandgata i 2021, og i 2022 var tallet steget til ca. 432 000. Det forteller oss at Strandgata er et viktig byrom for myke trafikanter og en gate hvor det er viktig at det er fokus på god trafikksikkerhet. Opprustingen av Strandgata og utbedring av kollektivtilbudet de siste årene har også bidratt til at det er mer attraktivt å oppholde seg i Strandgata. 

|   RAGNHILD HOEL, AREALPLANLEGGER GJØVIK KOMMUNE

19.808

ANTALL SYKLENDE PASSERINGER

I RAUFOSSVEGEN I 2022.

Reisemiddelfordeling

Dette er nye tall, men reisevaner endrer seg sakte. Vaner påvirkes av større infrastrukturtiltak, som for eksempel omlegging av gatenett osv.

Reisemiddelfordeling.png
busspassasjerer22

BUSSPASSASJERER

Bussholdeplass
- antall påstigninger

Bussholdeplasser.png
Buss Gjøvik skysstasjon.png

14%

 FLERE BUSSREISENDE

I 2022 ENN I 2021

Bussreisende

Antall bussreisende.png

"GJØVIK HAR ET GODT UTBYGD KOLLEKTIVTILBUD"

6

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(opp 0,2 fra 2021)

bilreisende22

BILREISENDE

SveinRiste_5838.jpg

6000

KJØRETØY I STRANDGATA MELLOM JERNBANESVINGEN OG RUNDKIOSKEN PER DAG I 2022

 

7000

KJØRETØY I JERNBANESVINGEN PER DAG I 2022

*Trafikktallene er fastsatt basert på skjønn, som er en metode hvor en ser på trafikkvekstindeksen (kilde: SVV) og bruker en formel som er kjent tall ganger årlig antatt vekst. Med andre ord er ikke trafikktallene alltid korrekte, men et avvik på 2-300 biler betyr ofte ikke så mye.

For Innlandet viser den generelle trafikkveksten:

 

Fra 2018 - 2019 var det en vekst i Oppland på 0,5%


Fra 2019 - 2020 var det en nedgang i Innlandet på -7,3% (korona)


Fra 2020 - 2021 var det en vekst på 5%


Fra 2021 – 2022 er ikke kjent foreløpig, men en titt på faste tellepunkt viser at nivået er svært nært 2019-tall.

Transportmiddel.png

TOGREISENDE

Togreisende22

Flere forbedringer på Gjøvikbanen 

 

Flere avganger, "Smart-bilett", nytt signalsystem og endringer i folks reisemønster – Gjøvikbanen tilpasser seg og er i endring.

Antall påstigninger Gjøvikbanen

Påstigninger gjøvikbanen.png

Antall påstigninger Gjøvik stasjon

Påstigninger gjøvik stasjon.png
"Antall reisende som benytter den nye avganger som har ankomst Gjøvik kl 08:06, viser at dette er et tilbud som var etterlengtet. " 

|   VIVIAN ARNESEN, DAGLIG LEDER, VY GJØVIKBANEN AS

16%

FÆRRE REISENDE MED GJØVIK-

BANEN I 2022 ENN I 2021

20200525_095156_edited.jpg

PARKERING

Parkering22

40

NYE TYVERISIKRE SYKKEL-

PARKERINGSPLASSER I 2022

(TOTALT 1.430 STK)

sykkel_parkering-01.png

9

FLERE KOMMUNALE

EL-LADERE I 2022 ENN I 2021.

(TOTALT 26 STK)

el_lading-01.png

40

FÆRRE KOMMUNALE

AVGIFTSBELAGTE P-PLASSER I 2022

(TOTALT 1.436 STK)

REISER I SAKTE ENDRING

7 av 10

DAGLIGE REISER FORETAS MED BIL

3.000

DAGLIGE BILREISER ER UNDER 3 KM 

OG GÅR TIL GJØVIK SENTRUM

87 %

HAR TILGANG TIL GRATIS

P-PLASS IFM.JOBB

(For hele Norge er tallet 78%

og Mjøsbyen ligger på 86%)

85 %

BOSATT I GJØVIK BY

HAR TILGANG TIL BIL

30 %

BELEGG PÅ PARKERINGS-

PLASSENE I GJØVIK  BY

3 av 4

I GJØVIK BY BOR INNEN 500 METER

FRA EN KOLLEKTIVHOLDEPLASS

bottom of page