top of page

Gjøvik by 

Rosa markering = tettsted 

det er her tallene i Byregnskapet er hentet fra

Gjøvik_tettsted.jpg

20.589

BOSATTE I GJØVIK BY I 2019

(økning på 75 bosatte fra 2018)

87

NYE BOLIGER I GJØVIK BY I 2019

(ned -114 fra 2018)

Fødselstall fordelt på alder

Befolkning_i_Gjøvik_2019.png

Befolkning

Bosatte_i_Gjøvik_2019.png

Fødselstall

Fødselstall_i_Gjøvik_by_2019.png
"Nå settes alle kluter inn for at Gjøvik skal bli en by folk higer etter å flytte til og bo i" 

|   PER A. ROGNERUD, KOMMUNALSJEF SAM.UTV.

bottom of page