Ordfører_Torvild_Sveen-1800px.jpg

Gjøvik by 

Rosa markering = tettsted 

det er her tallene i Byregnskapet er hentet fra

20.589

BOSATTE I GJØVIK BY I 2019

(økning på 75 bosatte fra 2018)

87

NYE BOLIGER I GJØVIK BY I 2019

(ned -114 fra 2018)

Fødselstall fordelt på alder

Befolkning

Fødselstall

"Nå settes alle kluter inn for at Gjøvik skal bli en by folk higer etter å flytte til og bo i" 

|   PER A. ROGNERUD, KOMMUNALSJEF SAM.UTV.

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS