AINA KRISTIANSEN:

God luftkvalitet er viktig for bymiljøet

Årsgjennomsnitt svevestøv

15

ANTALL DAGER MED MER ENN 50 MIKROGRAM SVEVESTØV PER KUBIKKMETER

god klaring

TIL GRENSEVERDIENE FOR
SVEVESTØV OG NO2 I 2019

Antall dager med mer enn:

GjovikNatt_BeckBack.jpg