top of page
Vollebyballbaneroggjerdelangsvannet_Festelandskapsarkitektur-2_edited.jpg

MARI BJØRNSTAD GRØNLIE, KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER I GJØVIK KOMMUNE:

"Vi har spurt innbyggere hva de ønsker seg"

Tilfredshet trivsel og vedlikehold:

Renhold og vedlikehold.png
oda_elise_anne_parkvesenet-1.jpg

12.509

 BLOMSTER BLE PLANTET

I GJØVIK BY I 2022

(1.084 færre enn i 2021) 

Gjøviksommer 2021 web - 23 - Foto Øyvind S Endal.jpg

Hvor godt trives du i disse omgivelsene:

Hvor godt liker du deg her.png
Vollebyballbaneroggjerdelangsvannet_Festelandskapsarkitektur-2.JPG
"Arbeidet er godt i gang, og mye vil være på plass allerede før fellesferien. Noe arbeid vil nok gjenstå til høsten.

|   MARI BJØRNSTAD GRØNLIE, KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER I GJØVIK KOMMUNE

"VEISTANDARDEN ER GOD I GJØVIK"

5

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(uendret fra 2021)

4.895

M²  MED SMELTEANLEGG

SIKRER ISFRIE GATER I SENTRUM

bottom of page