STUDENTER

Gjøvik har hatt vekst i søkertallene til høyere utdanning 15 år på rad! Dette understreker Gjøviks posisjon som en attraktiv studentby og viktigheten av satsing på Gjøvik som kunnskapsby

NTNU

205

FLERE STUDENTER I 2018

Totalt 4.016 studenter

FAGSKOLEN

102

FÆRRE STUDENTER I 2018

Totalt 743 studenter

"NTNU ER VIKTIG FOR GJØVIK"

8,6

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(OPP 0,1 POENG FRA 2017)

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS