top of page

ANSATTE OG BEDRIFTER

Gjøvik skal være en næringsvennlig JA-kommune, sier kommuneplanen; En offensiv og positiv holdning til næringsutvikling og etablering av bedrifter og arbeidsplasser skal prege kommunens arbeid

          Det skjer vanvittig mye på Gjøvik innenfor byutvikling og næringsutvikling nå. Trykket i privat sektor er større enn kanskje noen gang. Dette gjør at vi må sette inn ressurser i  kommunen for å holde tritt med mulighetene som ligger her. 

|   PER ROGNERUD, KOMMUNALSJEF FOR SAMFUNNSUTVIKLING

” 

Søk i SSBs tabel for antall sysselsatte

55

FLERE NYETABLERTE BEDRIFTER

I 2017 IFT.  2016

1%

ØKNING I ANSATTE I PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK I 2017 IFT. 2016

bottom of page