ANSATTE OG BEDRIFTER

Gjøvik skal være en næringsvennlig JA-kommune, sier kommuneplanen; En offensiv og positiv holdning til næringsutvikling og etablering av bedrifter og arbeidsplasser skal prege kommunens arbeid

          Det skjer vanvittig mye på Gjøvik innenfor byutvikling og næringsutvikling nå. Trykket i privat sektor er større enn kanskje noen gang. Dette gjør at vi må sette inn ressurser i  kommunen for å holde tritt med mulighetene som ligger her. 

|   PER ROGNERUD, KOMMUNALSJEF FOR SAMFUNNSUTVIKLING

” 

55

FLERE NYETABLERTE BEDRIFTER

I 2017 IFT.  2016

1%

ØKNING I ANSATTE I PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK I 2017 IFT. 2016

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS