Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

ANSATTE OG BEDRIFTER

Gjøvik skal være en næringsvennlig JA-kommune, sier kommuneplanen; En offensiv og positiv holdning til næringsutvikling og etablering av bedrifter og arbeidsplasser skal prege kommunens arbeid

          Det skjer vanvittig mye på Gjøvik innenfor byutvikling og næringsutvikling nå. Trykket i privat sektor er større enn kanskje noen gang. Dette gjør at vi må sette inn ressurser i  kommunen for å holde tritt med mulighetene som ligger her. 

|   PER ROGNERUD, KOMMUNALSJEF FOR SAMFUNNSUTVIKLING

” 

55

FLERE NYETABLERTE BEDRIFTER

I 2017 IFT.  2016

1%

ØKNING I ANSATTE I PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK I 2017 IFT. 2016