LAG OG FRITID

Kvaliteten og bredden på fritidstilbudene i en by er viktig for om byen fremstår sin attraktiv for både innflyttere og byens eksisterende innbyggere

ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

"DET LIGGER GODT TIL RETTE FOR EN AKTIV FRITID I GJØVIK INNEN KULTUR OG IDRETT"

7,4

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

334 KM

OPPKJØRTE LØYPER I GJØVIK BY

7.386

ANTALL MEDLEMMER REGISTRERT

I IDRETTSLAG I GJØVIK BY

ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

499

ELEVER VED KULTURSKOLEN I 2018