Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

LAG OG FRITID

Kvaliteten og bredden på fritidstilbudene i en by er viktig for om byen fremstår sin attraktiv for både innflyttere og byens eksisterende innbyggere

"DET LIGGER GODT TIL RETTE FOR EN AKTIV FRITID I GJØVIK INNEN KULTUR OG IDRETT"

7,4

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

334 KM

OPPKJØRTE LØYPER I GJØVIK BY

7.386

ANTALL MEDLEMMER REGISTRERT

I IDRETTSLAG I GJØVIK BY

499

ELEVER VED KULTURSKOLEN I 2018