LAG OG FRITID

Kvaliteten og bredden på fritidstilbudene i en by er viktig for om byen fremstår sin attraktiv for både innflyttere og byens eksisterende innbyggere

"DET LIGGER GODT TIL RETTE FOR EN AKTIV FRITID I GJØVIK INNEN KULTUR OG IDRETT"

7,4

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

334 KM

OPPKJØRTE LØYPER I GJØVIK BY

7.386

ANTALL MEDLEMMER REGISTRERT

I IDRETTSLAG I GJØVIK BY

499

ELEVER VED KULTURSKOLEN I 2018

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS