top of page

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

I tillegg til kommune­ansatte som hjelper med å holde byen i god stand,
er trivsel i byrommet avhengig av at alle byboere gjør sitt for at byen skal fremstå attraktiv

1 tonn

JULEBELYSNING PYNTER GJØVIK SENTRUM HVERT ÅR

"VEISTANDARDEN ER GOD I GJØVIK"

4,6

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

15 300

 BLOMSTER BLE PLANTET

I 2017 I GJØVIK BY

bottom of page