Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

I tillegg til kommune­ansatte som hjelper med å holde byen i god stand,
er trivsel i byrommet avhengig av at alle byboere gjør sitt for at byen skal fremstå attraktiv

1 tonn

JULEBELYSNING PYNTER GJØVIK SENTRUM HVERT ÅR

"VEISTANDARDEN ER GOD I GJØVIK"

4,6

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

15 300

 BLOMSTER BLE PLANTET

I 2017 I GJØVIK BY