IDRETT

 
SveinRiste_GjøvikTotenLangrenn.jpeg

Medlemmer idrettslag

Medlemmer idrettslag.png
ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

"DET LIGGER GODT TIL RETTE FOR EN AKTIV FRITID I GJØVIK INNEN IDRETT"

7,2

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(ned 0,5 poeng fra 2020)

ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

7.202

ANTALL MEDLEMMER REGISTRERT

I IDRETTSLAG I GJØVIK BY

Antall idrettslag

Antall idrettslag.png

Gjøvik kommune står for det meste av løypekjøring, ellers er mange idrettslag flinke – både med egne lysløyper, egne skiløyper og supplerende kjøring i løyper der vi bare kjører en gang i uka. 

|   LEDER I BYMILJØ, HALVOR BJAALAND

skiløper-01.png

366 KM

OPPKJØRTE LØYPER I GJØVIK BY

(32 km mer enn i 2020)

Gjøvik stadion-1-1600px.jpg

KULTUR

 
ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

"DET LIGGER GODT TIL RETTE FOR EN AKTIV FRITID I GJØVIK INNEN KULTUR"

6,5

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(ned 0,3 poeng fra 2020)

Elever ved kulturskolen

Elever kulturskolen.png
ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

524

ELEVER VED KULTURSKOLEN I 2021

(3 FÆRRE ENN I 2020)

FRITID

 
ikon_byregnskapet-lag-fritid.png

5670

UTSTYRSENHETER LÅNT UT

TIL 700 BRUKERE I 2021

(1070 flere enheter og

200 flere brukere enn i 2020 )

BUA – Barn-Unge-Aktivitet 

BUA ble startet opp i 2018 og eies og drives av Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun SA. Utstyret er i hovedsak kjøpt inn nytt med midler Gjøvik Kommune har avsatt. I tillegg støttes BUA av stiftelser eller offentlige tilskuddsordninger og noe utstyr er donasjoner fra privatpersoner. I løpet av 2021 hadde BUA Gjøvik lånt ut over 5670 utstyrsenheter til ca. 700 brukere, og etterspørselen er økende. Tilgjengelig utstyr på BUA er 1030 enheter i 2021. Det betyr at hver bruker har i gjennomsnitt vært på BUA 2,6 ganger og lånt i gjennomsnitt 3,2 enheter per gang.

Truger skøyter fatbike.png
NAF18_HR 31.jpg

Foreninger med kommunal støtte

Foreninger med kommunal støtte.png
Pilgrimsleden Gjøvik Foto:Øyvind Stand E
pilegrimsleden_hvit-02.png

45 km

PILEGRIMSLED VEDLIKEHOLDES AV

GJØVIK KOMMUNE

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden gjennom Gjøvik strekker seg fra grensen mot Østre Toten i sør til grensen mot Lillehammer i nord. Leden går på høydedrag og lier med god kontakt med Mjøsa i en lengde av 45 km. Pilegrimsleden går på stier, gamle vegar og nyere veger.

Gjøvik kommune vedlikeholder selve leden mens foreningen Gjøvik Y’s Mens Club står for skilting og merking.

Fritid

Fritid_folkets-mening.png
Byregnskapet 2021-8.jpg

Stolpejakten

– få folk i Norge mer fysisk aktive.

 

Stolpejakten startet på Gjøvik i 2013. Vi ønsket å lage et gratis fysisk lavterskel-tilbud og å ufarliggjøre bruk av kart. I tillegg ville vi nyttiggjøre oss av moderne teknologi.

 

Stolpejakten er tilpasset de med funksjonshemminger. 50% av stolpeplasseringene skal kunne nås med rullestol (50% grønne, 25% blå og 25% røde og svarte).

 

Det skal være enkelt å komme i gang. Man kan starte hjemmefra. Dessuten blir man kjent i egen kommune.

32,5%

FLERE STOLPEJEGERE 2021

Antall stolpejegere

Antall besøkende stolpejakt.png

Antall besøk stolper

Antall stolper besøkt.png

24%

FLERE BESØK TIL STOLPER I 2021