top of page
Per Rognerud-1600px.jpg

PER ANTHONY ROGNERUD:

Etablererlyst, vilje og evne i Gjøvik.

Gjøvik by 

Rosa markering = tettsted 

det er her tallene i Byregnskapet er hentet fra

Gjøvik_tettsted.jpg

20.339

BOSATTE I GJØVIK BY I 2021

(nedgang på -135 bosatte fra 2020)

118

BOLIGER I GJØVIK BY I 2021

(uendret fra 2020)

Befolkningstall fordelt på alder

Befolkning fordelt på alder.png

2021

Fødselstall

Fødselstall i Gjøvik by.png

Bosatte

Bosatte i Gjøvik.png
bottom of page